Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Information om lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

Ny lag om tobak och liknande produkter gäller från 1 juli 2019. Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård är det vissa förändringar att ta hänsyn till.

Rökförbud i lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättning med särskild service och vård

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel på sådana lokaler är sällskapsrum, motionslokaler, lokaler i servicehus och gruppbostäder.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Förtydligande om skyltar

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt. 

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Kommunens ansvar

Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Sidan senast uppdaterad: den 3 juli 2019