Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att vattnet i våra kranar är rent och att smutsigt avloppsvatten tas om hand på bästa sätt är något de flesta tar för givet. På de här sidorna hittar du information om privat och kommunalt vatten och avlopp (VA).

Bromölla Energi och vatten (BEVAB)

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB) ansvarar för av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Bromölla kommun.

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB)

Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT)

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) sköter driften av anläggningarna. 

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT)

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Kommunal vatten- och avloppsplan

Den kommunala vatten- och avloppsplanen (VA-planen) ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen)

Vatten- och avloppspolicy

VA-policyn anger riktlinjer för en mer detaljerad planering av den allmänna och enskilda försörjningen av vatten och avlopp inom Bromölla kommun. Syftet är en långsiktigt hållbar utveckling.

Vatten- och avloppspolicy (VA-policy)

Sidan senast uppdaterad: den 23 juni 2021