Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

Alla medelstora förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Naturvårdsverket om medelstora förbränningsanläggningar

Särskild förordning (FMF)

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

När behöver anläggningen registreras?

Medelstora förbränningsanläggningar har, förutom registreringsplikt skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

  • Nya anläggningar, det vill säga de som tagits i drift efter den 19 december 2018, omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registrera din anläggning

Är Myndighetskontoret din tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Myndighetskontoret på Bromölla kommun är tillsynsmyndighet ska den registeras med hjälp av blanketten nedan.

Registrering medelstor förbränningsanläggning

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen. Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos Länsstyrelsen

Register på förbränningsanläggningar

Myndighetskontoret ska ha ett register på anläggningar som är registrerade hos kommunen. Myndighetskontoret är skyldigt att offentliggöra vissa av dessa uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser får dock inte offentliggöras. Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningarna som är registrerade hos Bromölla kommun.

För närvarande har inga registreringar om medelstora förbränningsanläggningar inkommit.

Kontakt

Annelie Berg
Miljöinspektör
0456-82 23 13
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 november 2022