Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Snöplog

Snöröjning

Kommunteknik ansvarar för snöröjningen och halkbekämpningen i Bromölla kommun. Den största delen av snöröjningen sköts av våra entreprenörer. Här kan du se mera om våra prioriteringar när snön kommer.

Visa på kartanPrioriterade vägar som ska vara snöröjda och halkbekämpade inom 3 timmar:

Allarpsv, Bangårdsg, Berners väg, Bruksg (del av), Bussterminalen, Dalag, Edenrydsv, Folkets Husg, Fågel Fenix väg, Godtemplarv, Grenv, Grödbyv, Hagagatan, Hermansensg (del av), Industrig, Jakobssons väg, Kronoparksv, Kråkeslättsv, Kyrkv (B-a), Liljenbergs väg, Långmossav, Mattias väg, Norregårdsv, Nyg/Kastanjev, Rattens gränd, Resv, Skogsv, Skåneg, Smedåkrav, Storg, Strandv, Tians väg, Verkstadsg, Villag, Vändstigen, Ågatan, Österg

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 6 cm

Prioriterade gång- och cykelvägar som ska vara snöröjda och halkbekämpade inom 3 timmar:


Biblioteket, Dalafuret (delar av), Dalag/Tians väg, Folkets Husg, Grödbyv, Gualöv, Kapellv/Klockarv, Kyrkv, Nyg/Kastanjev, Nymölla, Storg, Tians väg, Torget, Valje, Ågatan, Öster (område), Österg

Snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 4 cm

Övriga vägar och gång- och cykelvägar

Klara inom 12 tim

Kommunens fastigheter

Kommunens fastigheter med ett snödjup på 4 cm, ska vara klara inom 6 timmar.

Gångbanor 

Grundregeln för skottning och halkbekämpning av gångbanor är att fastighetsägaren har ansvaret utanför sin fastighet. Undantag är om snö från körbanan hamnar på gångbanan i samband med snöröjning, så behöver inte fastighetsägaren skotta och halkbekämpa gångbanan.

Detta räknas som gångbana

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. I det här sammanhanget är en gångbana inte nödvändigtvis en trottoar, utan det utrymme som behövs för fotgängare.

En gångbana är är det utrymme på gatan som behövs för fotgängare.

Du sköter om trottoaren (gångbanan)

Gångbanan utanför din fastighet ska vara ren och snygg och det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på.
Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.

Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Reglerna omfattar även obebodda fastigheter. Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.

Vi ansvarar för gatan

Kommunteknik sköter om vägar, gator, torg och andra allmänna platser. Vi ansvarar också för trottoarernas beläggning av grus, plattor, asfalt och liknande.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 januari 2023