Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tidigare projekt

Intryck ger uttryck - genom min kropp

Under läsåret 2022-2023 fick barnen uttrycka sig genom sin kropp genom olika uttrycksformer i projektet ”Intryck ger uttryck - genom min kropp”. Inför projektstarten fick varje avdelning ett inspirationshäfte med förslag på olika aktiviteter med de uttryckssätten.

Under projektet fick barnen bland annat dansa boken ”Lilla kotten får besök” med dansgruppen Waileth & Bardon. På förskolorna arbetade de vidare på olika sätt med att barnen fick uttrycka sig genom olika uttryckssätt såsom dans, rytmik, rörelser, skapande, musik och sång. Några barn fick skapa sina intryck genom att de skulpterade i lera, målade med fötterna samtidigt som de sjöng en sång eller målade till olika typer av musik.

Barnen fick uppleva en yogasaga och en rörelsesaga som barnbibliotekarien läste och gjorde med barnen. Yogasagan förstärktes av olika yogapositioner liksom rörelsesagan som förstärktes av olika rörelser. SVT kom och filmade när en grupp barn besökte biblioteket. Se klippet här. Projektet avslutades med en utställning på Kulturpunkten med barnens alster.

Intryck ger uttryck - sång blir saga

I 2021-2022 års projekt “Intryck ger uttryck – sång blir saga” utgick vi
från 17 traditionella barnsånger i sånghäftet som förskolorna arbetade med under hösten. Till varje sång fanns det också förslag på barnböcker som passade till sångens tema/innehåll. Förskolorna fick också fått förslag på hur de kan arbeta vidare med en sång. Det var förslag på bland annat skapande, matematik, rim och ramsor, lekar, massage och rörelser.

Under våren skapade barnen egna sagor utifrån en eller flera av de sångerna som fanns i sånghäftet. De sammanställdes till en gemensam sagobok. Under hösten deltog barnen i två digitala föreställningar och de var ”Historien om en sång” och ”Sigrid och Draken”. Föreställningen ”När Hjärtat svämmar över” fick barnen uppleva live under våren.

Språk och kommunikation - intryck ger uttryck

I 2020/2021 års projekt “Språk och kommunikation - intryck ger uttryck” utgick vi från de fyra årstidsböckerna med Mamma Måd, skrivna på rim. Under projektet fick barnen sjunga, dansa, leka, röra sig, läsa, lyssna, rimma, rita och skapa sig igenom de fyra böckerna liksom möjlighet att lära sig mer om hur natur, djur och lekar förändras under årstiderna. I projekt fick barnen chans att vara sig själva, där de fick följa sin lust att skapa, leka, samspela, upptäcka och utforska både ord och naturupplevelser i sin närmiljö. De fick uttrycka sig genom olika uttrycksmedel som till exempel rytmik, dans, sång mm. Med hjälp av årstidsböckernas QR-koder kunde barnen både lyssna på böckerna som ljudböcker och musiksagor men också höra sångerna om respektive årstid. Boken om våren kopplades både till en workshop och en bokkonsert med Mamma Måd. På workshopen fick barnen uppleva boken med kroppen genom att till exempel dansa och uttrycka olika känslor och föreställa sig olika djur. De fick koppla orden i boken till rörelser och känslor. På bokkonserten projicerades illustrationerna från årstidsboken om våren på en stor filmduk samtidigt som Mamma Måd läste boken och sjöng sångerna som tillhörde boken tillsammans med barnen.

Kontakt

Carina Svensson
Samordnare Kultur i förskolan
0768-52 51 50
carina.svensson@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 mars 2024