Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Alvikenskolans fritidshem

Alvikenskolans fritidshem erbjuder trygg och pedagogisk verksamhet där eleverna känner att det finns vuxna som bryr sig. Eleverna har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar i en kreativ miljö som kompletterar skolan. Det finns fem avdelningar på Alvikenskolans fritids som heter Raketen, Kometen, Solen, Månen och Stjärnan. Här finns även en fritidsklubb.

Fritidsklubben

Fritidsklubben är en öppen verksamhet inom skolbarnsomsorg. Där finns det möjlighet för eleverna att själva välja vilka dagar de vill delta i verksamhetens aktiviteter. På fritidsklubben har eleverna ingen närvaroplikt och personalen ansvarar inte för att eleverna kommer till klubben.

Fritidsklubbens mål är att under trygga former utveckla elevernas självständighet och ge dem möjlighet att successivt ta över ansvaret för sin fritid.

Fritidsklubben är öppen för elever i årskurs 4 och 5 på Alvikenskolan.

Våra värderingar

Att skapa kreativ och meningsfull fritid för eleverna där goda relationer skapas är viktigt för oss. Eleverna ska ha möjlighet att träna tillit och respekt för kamrater och vuxna.


Utflykter och aktiviteter

Vi gör utflykter i vår närmiljö nästan varje vecka och har matsäck med oss. Vi tränar rörelser i Tianshallen, i simhallen och på fotbollsplanen. I temaarbeten får eleverna arbeta skapande med bild och form. Andra inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik, rytmik eller spel och pussel.

Vi äter frukost och mellanmål i Tunnbyskolans matsal.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. 

Vårdnadshavare med barn i fritidshem på obekväm arbetstid, avd Nattugglan på Törnsångaren, ska registrera dessa aktuella schemtider i appen IST Home Skola.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Kontakt

Alvikenskolan, expeditionen
Kyrkvägen 24-26
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 21 42

Birgitta Andersson
Skoladministratör
Alvikenskolan
0456-82 21 42
birgitta.andersson@bromolla.se

Maria Eriksson
Rektor
0456-82 22 13
(SMS 0709-17 12 13)
maria.eriksson@bromolla.se

Maarit Arnström
Rektor
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 33 84)
maarit.arnstrom@bromolla.se

Morgon- och kvällsfritids
0709-23 31 12

Raketen
0709-17 11 80

Kometen
0709-23 31 12

Solen
0709-17 11 15

Månen
0709-17 11 16

Stjärnan
0709-23 31 11

Sidan senast uppdaterad: den 8 maj 2024