Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Anslagstavla

Detta är Bromölla kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, justerade protokoll och tillkännagivanden som gäller kommunens planverksamhet.

Vad sätts upp på anslagstavlan?

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, det vill säga uppgift om tid och plats samt vilka ärenden som kommer att behandlas.
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • Tillkännagivanden av kallelser till kommunstyrelsen och dess utskott, nämnder och råd.
  • Tillkännagivanden av samråd/granskningar/antaganden av av detaljplaner.


Beslut kan överklagas

Möjligheten att överklaga ett beslut som redovisas i protokollen på anslagstavlan gäller i tre veckor från den dag då protokollet anslås. Ett överklagande ska vara skriftligt och i överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten i Malmö.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Här kan du ta del av kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges möte. De publiceras cirka en vecka innan nästkommande möte. Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Här kan du ta del av kallelse och handlingar till kommunstyrelsens möte. De publiceras cirka en vecka innan nästkommande möte. Läs mer

Mötestider

Mötestider

Mötestider 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Läs mer

Protokoll

Protokoll

Här finns protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och råd. Läs mer

Sök politiker

Sök din politiker

Här kan du söka efter politiker, parti, nämnd eller styrelse. Sök politiker

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Gitana Grikainiene
Handläggare
0456-82 23 79
(SMS 0709-17 13 79)
gitana.grikainiene@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 september 2020