Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av enskild person eller förening.
Ansökan ska skickas in senast den 31 mars varje år.

Bidrag kan sökas till:

 • Natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresse.
 • Vattenvårdsinsatser (t ex återskapande av våtmarker).
 • Naturvårdinsatser.
 • Bevarande och återskapande av byggnader som har ett kulturhistoriskt värde.

  2022 fanns totalt 73 455 kronor att dela ut.
  Ivetofta hembygdsförening beviljades 3 000 kr till minnesskylt ”Sägnen om Barnakälla”.
  Näsums hembygds- och fornminnesförening beviljades 20 940 kr för underhåll av Godsmagasinet.
  Nordöstra Skånes Fågelklubb beviljades 6 000 kr för fortsatta stödåtgärder och övervakning av fiskgjusebeståndet i Ivösjön.

  2023 uppgår utdelningsbart belopp till 5 486 kr. 

Klicka här för att ansöka digitalt

Kontakt

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 februari 2023