Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av enskild person eller förening.
Ansökan ska skickas in senast den 31 mars varje år.

Bidrag kan sökas till:

  • Natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresse.
  • Vattenvårdsinsatser (t ex återskapande av våtmarker).
  • Naturvårdinsatser.
  • Bevarande och återskapande av byggnader som har ett kulturhistoriskt värde.

    2023 fanns totalt 5 486 kronor att dela ut.
    Information om utdelningsbart belopp 2024 uppdateras inom kort. 

Klicka här för att ansöka digitalt

Kontakt

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 februari 2024