Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Brandsäkerhet i hemmet

Larma

112 är samhällets larmnummer. 
Ge SOS-operatören så mycket information som möjligt. Om du får fram nya uppgifter innan hjälpen har anlänt så ring igen. SOS-operatörens frågor försenar inte larmet! Medan en operatör frågar, påbörjar en annan operatör alarmeringen. Tänk på att SOS-operatören är proffs på att hjälpa och ständigt specialutbildas.

Om det börjar brinna

Alla bränder är i princip små i början. Tror du att du kan släcka så försök. Använd handbrandsläckare eller vattenslang. Närma dig branden i låg ställning och spruta på själva brandhärden. Kan du inte släcka: stäng dörren till det utrymme som brinner, så att rök och eld inte sprider sig. Varna omgivningen! Larma och möt räddningskåren! 

För att minska risken att en eventuell brand ska sprida sig, lagra inte brännbart material intill fastigheten eller i trapphus.

Brand på spisen

En alltför vanlig brandorsak i bostaden är brand på spisen. Man glömmer bort en kastrull med mat som kokar torrt och börjar brinna. Släck en sådan brand genom att lägga ett lock eller en bakplåt över kastrullen/stekpannan och flytta den från plattan. OBS! Använd INTE vatten att släcka med om fett brinner.

Lär dig ingripa

Räddningstjänsten har en omfattande utbildningsverksamhet i bland annat Allmän Brandkunskap och Hjärt- och Lungräddning (HLR). Det finns också specialkurser för näringslivet, skolan, vårdsektorn med flera.

Brandvarnare 

Piper brandvarnaren en gång i minuten byt batteri! 

Handbrandsläckare 

Det finns olika typer av handbrandsläckare som pulver, skum, kolsyra eller vatten. Konsumentverket och Brandskyddsföreningen rekommenderar pulver- och skumsläckare mot bränder i bostäder. Skum kan vara farligt att använda på elektrisk utrustning. Läs alltid bruksanvisningen innan det händer något allvarligt. Om du behöver släcka så tänk på att inta en låg ställning vid släckning inomhus.

Brandrisker

Brand i elapparater

Överhettning och elfel i elektriska apparater är en vanlig orsak till bränder i våra hem. Dra alltid ur stickkontakten till brödrost, kaffekokare och strykjärn. Stäng av TV:n med hjälp av strömbrytaren och ställ inte stearinljus, dukar eller annat brännbart material på TV:n. Placera TV, video och stereo fritt i rummet så att luftcirkulationen inte hindras.

Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller när du lägger dig för kvällen. Torka inte kläder på el-element eller bastuaggregat. Se över dina sladdar och kontakter så att de är hela. Är det dags för en reparation eller ny elinstallation, anlita alltid en fackman. Om möjligt, dra alltid ur kontakten innan du börjar släcka en brand i elektriska apparater.

Brand i kläder

Om det börjar brinna i dina kläder, rulla runt på marken tills elden kvävs. Skydda ansiktet med dina händer.


Om det brinner i någon annans kläder, lägg personen på marken och släck elden med en filt eller liknande. Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika lågor från att slå upp i ansiktet.

Kyl alltid brännskador och glödande kläder med kallt vatten i minst 10 minuter.

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En vanlig orsak är kvarglömda plattor på spisen. Lämna därför aldrig något på spisen utan uppsikt.

Om det börjar brinna i en gryta på spisen:

  • lägg ett lock på kastrullen
  • dra kastrullen från plattan
  • stäng av spisen

Släck aldrig brinnande fett med vatten

Fett och oljor kan nämligen tillsammans med hett vatten orsaka en explosion som brännskadar dig. Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.

Levande ljus

Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Lämna därför aldrig levande ljus utan uppsikt. Använd ljusstakar av icke brännbart material och undvik att dekorera ljusstaken med ljusmanschetter, mossa eller annat lättantändligt material. Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld. Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

Rökning

Rökning är den vanligaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Gaserna från pyrande textilier dödar på bara några minuter. Rök därför aldrig i sängen eller i möbler med tyg och stoppning. Glöm inte att blöta innehållet i askkoppen innan du tömmer den. Observera att brandvarnare reagerar senare på glödbränder som exempelvis kan orsakas av tappade cigaretter, än flammande bränder.

Brandsläckare

Det är bra att ha en handbrandsläckare i hemmet för att snabbt kunna släcka mindre bränder i ditt hem. Alla bränder är ju små i början.

Alla i familjen bör känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns. På alla släckare finns en bruksanvisning hur man skall använda den. Läs denna före användning.

Det finns olika typer av handbrandsläckare med olika släckmedel och olika användningsområden:

Vatten - trä, papper, textilier 
Skum - trä, papper, textilier, vätskor, oljor 
Pulver - trä, papper, textilier, vätskor, oljor, elutrustning 
Kolsyra - vätskor, oljor, el-utrustning 

Vi rekommenderar att du ska ha en pulversläckare 6 kg storlek för lägenheten, villan, fritidshuset och kontoret. För bilen, husvagnen eller fritidsbåten rekommenderas minst 2 kg pulversläckare.

Kontrollera att släckaren är godkänd enligt Europastandard (SS-EN3).

Brandvarnare

De flesta som omkommer i bränder dör av rökgaser. Se därför till att du snabbt blir varnad. Det bästa sättet är att skaffa dig minst en brandvarnare. Idag kostar den under hundralappen och är lätt att montera.

Brandvarnaren ska placeras på den högsta punkten i din bostad eftersom brandröken stiger uppåt. Har du fler våningar bör det finnas en brandvarnare på varje våning. Tänk på att placera brandvarnare i de rum som har mycket teknisk apparatur och som hålls stängda på natten. Placera aldrig brandvarnaren i köket eller i närheten av öppen spis eller kakelugn.

Rengör brandvarnaren genom att dammsuga den noggrant. Är du osäker på om din brandvarnare fungerar kan du trycka på testknappen eller hålla ett ljus eller en tändsticka under den och blåsa röken mot brandvarnaren.

Brandvarnardagen - 1 december

Brandvarnaren drivs av ett "vanligt" batteri, som normalt varar i ett år. En god regel kan därför vara att du kollar och byter batteriet den 1 december varje år.

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023