Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Så kan du påverka

Medborgarinsyn

Som medborgare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av planer. Du har möjlighet att påverka planarbetet både vid detaljplanering och vid översiktsplanering.

Samråd och granskning är skeden i planprocessen när kommunen är skyldiga att ställa ut förslaget och ge möjlighet för berörda att lämna synpunkter. Vilka som är berörda kan vara begränsat när det handlar om en detaljplan medan en översiktsplan berör alla som är intresserade.

Sidan senast uppdaterad: den 20 mars 2024