Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Trotjänarbegravning

När ens häst dör kan man få lov att gräva ner den i marken dock måste miljökontoret godkänna platsen.

Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Avståndet till närmaste vattentäkt bör vara minst 50 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2019