Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kontaktperson - för dig som ansöker om kontaktperson

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är som en kompis som du kan ha kontakt med och göra roliga saker på din fritid med. En kontaktperson kan stötta dig att komma ut och hjälpa dig att vara med på aktiviteter. Uppdraget som kontaktperson är till för att hjälpa dig att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Kanske kan även din kontaktperson hjälpa dig att bli mer självständig och våga skaffa nya kontakter själv.

Tillsammans med en kontaktperson kan du gå på bio, shoppa, bowla, prova på en ny sport, fika, gå en promenad m.m. Det är du och din kontaktperson som tillsammans kommer överens om vad ni ska göra, men det är ditt önskemål om vad ni ska hitta på som är viktigast. Du och din kontaktperson kommer överens om när ni ska träffas och hur länge ni ska träffas vid varje tillfälle, högst de timmar du är beviljad kontaktperson per månad.

Du får alltid vara med och bestämma vem som ska vara din kontaktperson. Det är viktigt att du trivs med din kontaktperson!


Vem kan beviljas biträde av kontaktperson?

Biträde av kontaktperson är en insats som är avsedd för dig med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning har svårt att hitta och/eller behålla nya kompisar, ibland kan det även vara svårt att behålla kontakt med familj och släkt vilket kan göra att du känner dig ensam.

För att ha rätt till biträde av kontaktperson måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till kontaktperson eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att ha en kontaktperson. När du och din kontaktperson hittar på aktiviteter så som att åka tåg, buss, fikar, går på bio eller konsert m.m. så betalar du för dig och din kontaktperson betalar för sig.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.
Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  • Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att rekrytera och presentera kontaktperson. Enhetschefen kontaktar dig innan rekrytering om det behövs, ibland behövs det inte och enhetschefen kontaktar dig när kontaktperson finns att presentera.

När du träffat din kontaktperson och det känns bra skrivs ett avtal och en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Jenny MacLeod
Enhetschef
0456-82 21 83
(SMS 0709-17 11 83)
jenny.macleod@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2021