Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala ”Rådet för funktionshinderfrågor” är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommun och funktionsrättsorganisationer. Ledamöterna i Rådet för funktionshinderfrågor består av politiker samt representanter från funktionsrättsorganisationerna. Rådet för funktionshinderfrågor är kopplat till kommunstyrelsen.

Ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor ska hålla sig underrättade om befintliga verksamheter, kommunens olika insatser samt följa förändringar gällande lagstiftning inom kommunikationer/trafikmiljö, bostäder/bostadsmiljö, arbete/sysselsättning, kultur/fritid, skola, barnomsorg och andra frågor. Rådet ska verka för att politik och förvaltning utgår ifrån lagstiftningen sam tar hänsyn till olika perspektiv som rör funktionsrätt och tillgänglighet.

Har du en funktionsnedsättning eller är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du framföra synpunkter om kommunens service, tillgänglighet eller andra synpunkter till rådets referensgrupp. Dina synpunkter kommer att tas vidare Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor mötestider 2023

  • Torsdagen den 6 april kl. 10
  • Torsdagen den 1 juni kl. 10
  • Torsdagen den 31 augusti kl. 10
  • Torsdagen den 5 oktober kl. 10
  • Torsdagen den 30 november kl. 10

Sammanträdena sker i Sessionssalen, Kommunhuset.

Kontakt

Gitana Grikainiene
Handläggare
0456-82 23 79
(SMS 0709-17 13 79)
gitana.grikainiene@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 oktober 2023