Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala ”Rådet för funktionshinderfrågor” är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommun och funktionsrättsorganisationer. Ledamöterna i Rådet för funktionshinderfrågor består av politiker samt representanter från funktionsrättsorganisationerna. Rådet för funktionshinderfrågor är kopplat till kommunstyrelsen.

Ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor ska hålla sig underrättade om befintliga verksamheter, kommunens olika insatser samt följa förändringar gällande lagstiftning inom kommunikationer/trafikmiljö, bostäder/bostadsmiljö, arbete/sysselsättning, kultur/fritid, skola, barnomsorg och andra frågor. Rådet ska verka för att politik och förvaltning utgår ifrån lagstiftningen sam tar hänsyn till olika perspektiv som rör funktionsrätt och tillgänglighet.

Har du en funktionsnedsättning eller är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du framföra synpunkter om kommunens service, tillgänglighet eller andra synpunkter till rådets referensgrupp. Dina synpunkter kommer att tas vidare Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor mötestider 2024

  • Onsdagen den 7 februari kl. 10.00
  • Torsdagen den 2 maj kl. 10.00
  • Torsdagen den 22 augusti kl. 10.00
  • Torsdagen den 21 november kl. 10.00
  • Torsdagen den 12 december kl. 10:00

Sammanträdena sker i Sessionssalen, Kommunhuset.

Kontakt

Gitana Grikainiene
Handläggare
0456-82 23 79
(SMS 0709-17 13 79)
gitana.grikainiene@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 december 2023