Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Anpassad utbildning för vuxna (extern samordnare)

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt att delta i Komvux som särskild utbildning. Rätten till sådan utbildning gäller från och med den 1 juli et år personen fyller 20 år, föutsatt att personen:

  • är bosatt i Sverige,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan eller Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Även yngre personer kan ha rätt att delta i Komvux som särskild utbildning, om det finns särskilda skäl med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden.

Den som har rätt att delta i särskild utbildning på grundläggande nivå har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

När det gäller Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska den som har störst behov av utbildning prioriteras och ges företräfde vid urvalet.

Ansökningsblankett Anpassad utbildning för vuxna

 

Sidan senast uppdaterad: den 31 juli 2023