Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Rapportera brunn i Brunnsarkivet

Rapportera brunn i Brunnsarkivet

De senaste åren har varit mycket torra och i stora delar av Sverige råder vattenbrist under sommarhalvåret. Du som har egen dricksvattenbrunn kan hjälpa till att förbättra myndigheternas prognoser och planering av vattenförsörjning genom att rapportera din brunn.

Kartläggning av befintliga brunnar

Många myndigheter arbetar med förberedelser inför torka och dricksvattenförsörjning. De får sina underlag för arbetet från Sveriges geologiska undersökning (SGU). För att SGU ska kunna ta fram prognoser och bland annat kunna hjälpa kommunerna att planera dricksvattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om vattentillgången. De samlar därför in data om de befintliga brunnarna runt om i landet.

Finns din brunn rapporterad i Brunnsarkivet?

Som brunnsägare kan du medverka till att höja beredskapen för vattenbrist genom att rapportera och lämna kompletterande uppgifter om din egen brunn i det så kallade ”Brunnsarkivet”. Då får SGU bättre underlag, kan göra bättre analyser och bistå kommunerna med bättre information. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Dessutom, om brunnen finns registrerad i brunnsarkivet så har man automatiskt ett bättre skydd av sitt vatten. Det finns då bättre förutsättningar att ta hänsyn till brunnen till exempel vid ändringar i kommunens översikts- och detaljplaner, vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Rapportera brunn i Brunnsarkivet

Kontakt

Per Enberg
Miljöinspektör
0456-82 23 55
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 mars 2021