Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Matavfall

Matavfall

I Bromölla kommun ska alla sortera sitt matavfall. Det ska läggas i den bruna matavfallspåsen för att samlas in, bearbetar och bli till biogas och biogödsel.

Så här gör du med matresterna

För dina matrester får du en särskild påshållare och papperspåsar av oss eller din hyresvärd. Påsarna gör att vatten i matavfallet kan avdunsta. När påsen är fylld till två tredjedelar knycklar du ihop den och slänger den i kärlet för matavfall. Påshållaren hjälper till att lufta och hålla påsen torr.

OBS! Matavfall ska endast slängas i bruna matavfallspåsar av papper, inte komposterbara bioplastpåsar eller andra papperspåsar. Bioplast fungerar inte vid rötning, påsarna fastnar och snor in sig i pumpar m.m. i biogasgasanläggningens förbehandlingsdel och dessutom hinner de inte brytas ner i rötningen, som är en helt annan process än kompostering (syrefritt i stället för syresatt).

Behöver du fler matavfallspåsar?

Bor du i villa eller har fritidshus kan du klämma en soppåse under locket på sopkärlet när du behöver nya. Då lämnar sophämtaren nya påsar nästa gång du har tömning. Om du bor i lägenhet är det din hyresvärd som ordnar nya påsar.

Vad händer med matavfallet?

I Bromölla kommun försöker vi använda våra matrester maximalt. Det matavfall som du sorterar och lämnar till oss berarbetas och blir till biogas och biogödsel.

Mycket näring finns i matresterna

Matrester innehåller mycket näring även om vi inte kan äta den. När avfallet blir till biogödsel tar vi hand om det kväve, fosfor och kalium som finns kvar i matresterna genom att biogödslet sprids på åkrar där det produceras ny mat.

Från matavfall till biogas

  1. Vår mat kommer från lantbruket.
  2. Matavfall från hushållen och livsmedelsindustrin skickas till biogasanläggningen.
  3. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.
  4. Biogasen renas och används som fordonsbränsle.
  5. Biogasbilarnas koldioxidutsläpp tas upp av grödorna i lantbruket. Kolets kretslopp är slutet.
  6. Biogödsel återförs till lantbruket som växtnäring. Växtnäringsämnenas kretslopp är slutet.

    Biogas.jpg

Tips om matavfall - när det är varm och soligt


Här kommer de bästa tipsen på hur du kan hålla påsar och kärl så fräscha som möjligt när det är varmt och soligt.

Låt matavfallet rinna av

Om ditt matavfall är väldigt blött, är det bra att låta det rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen.

Låt luften komma in

Matavfallspåsarna är väldigt tåliga mot fukt men behöver ordentligt med luft. Låt påsen sitta i den behållare som du fått av oss. Behållaren gör att luften även kommer in underifrån och då håller påsen bättre.

Håll matavfallet torrt och svalt

På sommaren är det viktigt att byta dina påsar ofta och se till att matavfallet håller sig så torrt som möjligt. Varma sommardagar är det också viktigt att sopkärlet står så skuggigt som möjligt. Rengör kärlet emellanåt, använd såpa eller diskmedel och spola sedan ur det.

Undvik lukt

Illaluktande matavfall som exempelvis fiskrens och skal från skaldjur kan, efter att de har fått rinna av, lindas in i hushålls- eller tidningspapper. Det går också bra att frysa in påsen med fiskrens och skal och sedan lägga matavfallspåsen i kärlet dagen innan tömning.

På sommaren kan det vara bra att lägga lite extra tidningspapper i botten på matavfallspåsen för att förhindra lukt och eventuella flugor.

Inga plastpåsar

Matavfallet ska endast slängas i de bruna papperspåsarna för matavfall. Lägg aldrig ditt matavfall i en plastpåse eller bioplastpåse eftersom dessa förstör rötningsprocessen i biogasanläggningen.


Tips om matavfall - när det är frost och kallt


För att undvika att påsarna fryser fast i kärlen finns det en rad tips du kan tänka på. Det gör också att tömningen av kärlen går smidigare och snabbare, vilket i sin tur är bra för miljön.

Blött matavfall

Om ditt matavfall är väldigt blött, är det bra om matavfallet får rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen.

Tidningspapper underlättar

Ta en förbrukad dagstidning (eller äggkartong) och lägg den i botten av facket för matavfall för att undvika fastfrysning.

Byt påse ofta

Genom att byta påse ofta håller den sig relativt torr. Låt matavfallet rinna av innan du placerar det i papperspåsen. Ställ påsen ute i en hink så att den fryser innan du slänger den i kärlet.

Hushållspapper bland matavfallet

Servetter och hushållspapper kan du slänga i påsen för matavfall. De absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare.

Hacka loss påsarna

Fryser påsarna fast kan våra chaufförer inte tömma kärlet ordentligt. Var noga med att hacka loss påsar som frusit fast, ta gärna en titt innan tömningsdags så slipper du ha kvar några påsar efter tömning.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att förebygga och avhjälpa fastfruset matavfall, så att du kan få ditt kärl tömt.

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 juni 2024