Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Fritidshem

Fritidshemsverksamhet bedrivs vid samtliga skolor för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Här vistas eleverna under den tid av dagen de är lediga från förskoleklass eller grundskola. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Dess uppgift är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 
I Bromölla kommun finns fem kommunala fritidshem och en fritidsklubb (för elever som går på Alvikenskolan). I kommunen finns inga privata alternativ. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler. För de yngsta eleverna bedrivs verksamheten i skola och fritids med delvis samma personal. Här umgås eleverna tillsammans med kompisar och lär sig att lösa problem både självständigt och i grupp. Eleverna får, förutom stimulans i sin utveckling och i sitt lärande, lära sig att ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som  gäller deras fritid.

Bromölla kommun strävar efter att ha en hög andel högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmen.

I Bromölla finns även möjlighet att få omsorg på kvällar, nätter och dagtid på helger om man arbetar på dessa tider. I Bromölla finns även möjlighet att få omsorg på obekväm tid. Nattugglan, som finns på Törnsångarens förskola, har öppet alla dagar året runt.

 

Vid fritidshemmets kompetensutvecklingsdagar och under sommarlovet samordnar fritidshemmen verksamheten. Kan inte vårdnadshavarna ordna tillsyn för sina barn under denna tid ordnar vi plats på ett annat fritidshem i kommunen. Det kan innebära att barnen får vara på ett annat fritidshem och träffa annan personal.  Information om tider finns på sidan om Läsårstider 

Mer information

Har du frågor angående inkomstuppgifter, ansökan, placering och uppsägning av fritidshemsplats kontakta systemförvaltare Beatrice Ams, 0456-82 22 75.
 
Har du frågor angående schemauppgifter, kontakta personal/rektor.
Sidan senast uppdaterad: den 3 december 2021