Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Personlig assistans

Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans ska utformas personligt kring dina behov av stöd och hjälp med stor hänsyn till din personliga integritet då det stöd och den hjälp du kan behöva kan vara av både privat och känslig natur. Ett begränsat antal personer ska utföra den personliga assistansen i ditt hem.

En personlig assistent ska göra det möjligt för dig att leva som andra i samhället och få/bibehålla goda levnadsvillkor.

Vem kan beviljas insats personlig assistans?

Personlig assistans är en insats som är avsedd för dig med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som är i behov av hjälp för att klara de grundläggande behoven i livet. Utöver de grundläggande behoven kan personlig assistans beviljas för andra personliga behov. För att läsa mer om de grundläggande behoven samt om andra personliga behov, se nedan.

Grundläggande behov

Med ”grundläggande behov” menas att du behöver stöd och hjälp med din personliga hygien, med att klä på och av dig, med måltider, med att kommunicera med andra eller har behov av hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig.

Om behovet av personlig assistans för de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan kan ansökan göras till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken, SFB.

Andra personliga behov

Med ”andra personliga behov” menas att du behöver stöd och hjälp med exempelvis städning, inköp, matlagning, stöd att arbeta, ledsagning till exempelvis fritidsaktiviteter, bad, bibliotek eller vid fotvårds-, frisör-, tandvårds- och läkarbesök med mera.

Om du är i behov av stöd och hjälp vid förflyttning till och från fritidsaktiviteter, vid inköp, bad, bibliotek eller vid fotvårds-, frisör-, tandvårds- och läkarbesök med mera men inte har behov av stöd och hjälp vid de grundläggande behoven se Ledsagarservice

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.

Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.
  •  Vårdnadshavare.
  • Barn mellan 15-18 år som kan ansöka själva eller med hjälp av vårdnadshavare.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Kommunen beslutar om assistans för personer som har grundläggande behov upp till 20 timmar i veckan. Om behovet av personlig assistans för grundläggande behov överstiger 20 timmar i veckan kan ansökan göras till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken, SFB.

Assistanskoll - tjänst som jämför jämför olika anordnar

På webbplatsen Assistanskoll kan du jämföra olika anordnare av personlig assistans.
Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Katarina Ekström
Enhetschef
0456-82 25 06
(SMS 0709-17 10 17)
katarina.ekstrom@bromolla.se

Beata Vernersson
Enhetschef
0456-82 25 05
(SMS 0709-17 14 47)
beata.vernersson@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2023