Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Socialtjänstlagen innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få det av någon annan. Målet med stöd enligt SoL är att du ska uppnå en så kallad skälig levnadsnivå. Lagen bygger på frivillighet och självbestämmande och det stöd du får ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv. Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Träffpunkten/daglig sysselsättning

Träffpunkten är en daglig sysselsättning, som vänder sig till personer mellan 18-65 år, med psykisk ohälsa. Träffpunkten drivs utifrån ett individuellt anpassat behov och planeras tillsammans med dig som deltar.

Träffpunkten

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2021