Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bemanningsenheten - timvikarier

Välkommen till Bemanningsenheten. Vi arbetar med att rekrytera timvikarier och tillsvidareanställd personal till vård och omsorg och förskolorna i Bromölla kommun. Vi bokar timvikarier, gör schemaläggningar och utbildar personal i bokningssystemet Time Care.

Välkommen till Bemanningsenheten


Alla lediga tjänster i kommunen

Lediga tjänster i Bromölla kommun

Kontakter och information

Vi skickar vår information till dig som timanställd via mejl eller sms. Vill du kontakta oss på bemanningsenheten, kan du ringa eller skicka ett mejl. Vill du komma på besök ska du först ringa och boka en tid med den du önskar träffa. Du hittar oss på Storgatan 41. Välkommen!

Time Care Pool

Med vårt digitala bemanningssystem Time Care Pool kan du boka din tillgänglighet via dator, telefon eller padda. Sedan får du din bokning via sms i mobilen.

Att du lagt dig tillgänglig i Time Care Pool innebär att du kan arbeta den tiden som du lagt dig tillgänglig. Du får utgå ifrån att bli bokad på ett pass som motsvarar detta, därför är det viktigt att du hela tiden uppdaterar din tillgänglighet.

Ett avtalat pass är en ömsesidig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär att du är garanterad ett bokat pass och du förbinder dig i din tur att komma till det bokade passet. Ett pass kan bara avbokas av akuta orsaker. 

Vi vill att våra timvikarier ligger tillgängliga minst 10 arbetspass i månaden för att säkerställa kontinuiteten för våra medborgare.

Vid frånvaro

Blir du sjuk, har sjukt barn eller annat av stor vikt som gör att du inte kan arbeta på ett bokat pass ska du kontakta chefen och enheten du är bokad på. Du ska också meddela bemanningsenheten både när du har sjukanmält dig och när du blivit frisk. Då vet vi att du är redo att arbeta igen. Du kan nå oss via telefon och mejl.

Bokningar av pass och olika arbetsplatser

Du kan bli förflyttad mellan verksamheterna du har som tillgänglighetsområden. Det betyder att du kan bli bokad på ett ställe men sedan få besked om att du ska arbeta någon annanstans. Det är bra om du kan vara tillgänglig för flera arbetsplatser, eftersom vi erbjuder arbete upp till heltid och vill ha god kontinuitet för medborgarna i Bromölla kommun.

När bemanningsenheten har stängt, har vi en digital ”bokningsassistent” som bokar in lediga pass. Bokningsassisten arbetar inte nattetid utan stängs mellan 22 och 06. Det är viktigt att du har koll på dina bokningar och att din tillgänglighet i systemet följer verksamhetens behov för att du ska kunna bli bokad. Om du vid upprepade tillfällen inte följer rutinerna eller inte lagt dig tillgänglig under fyra veckor kommer vi att avsluta din timanställning i Bromölla kommun.

Du kan inte byta ditt pass med någon annan. All bemanning ska bokas i bemanningssystemet och det är den som är bokad på turen som får betalt för den. Det är viktigt att du håller reda på och skyddar ditt lösenord. Kontakta bemanningsenheten om du får problem med inloggning eller något annat i systemet.

Arbetstid

Som timanställd får du arbeta högst 165 timmar per kalendermånad. Du ska ha en sammanhängande veckovila på 36 timmar. Dygnsvilan ska vara 11 timmar och du ska ha rast efter fem arbetade timmar. IT-systemet håller reda på dina arbetade timmar och kommer att säga ifrån till dig om du inte följer arbetstidslagen.

Delegering inom omsorgen

Du kontaktar själv sjuksköterskan på den enhet du arbetar för att få delegering. Om den ska förnyas, så tänk på att ta kontakt med ansvarig sjuksköterska en månad innan delegeringen går ut.

Arbetsmiljö

Enhetschefen på arbetsplatsen har arbetsmiljöansvar för dig som är timanställd. Vänd dig till enhetschefen om du har frågor om arbetsmiljö eller vill rapportera tillbud eller skada.

Personuppgifter

Det är viktigt att du omgående meddelar bemanningsenheten förändringar i din adress, telefonnummer och mejladress, eftersom bemanningssystemet bygger på att uppgifterna är korrekta.

Timvikarieträffar APT

En gång per termin bjuder vi in till träff för att informera om nyheter i Time Care-systemet och annat som berör timanställda.

Kläder för dig som arbetar inom omsorgen

Du som arbetar på särskilt boende och i hemtjänsten får arbetskläder som du ska använda. Kläderna tillhör arbetsplatsen och ska tvättas där.
Tänk även på att inte ha långa naglar, klocka eller smycken och undvik att använda starka dofter.

Utdrag ur belastningsregistret

Ska du arbeta i förskoleverksamheten måste du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret innan du får ett anställningsavtal. Beställ utdraget hos Polisen. Till polisens beställningssida.

Rökning

Bromölla kommun tillämpar rökfri arbetstid. Därför är det inte tillåtet att röka under arbetstid eller i anslutning till arbetsplatsen.

Mobiltelefon

Privata mobiltelefoner är inte tillåtna under arbetstid, men titta gärna i din telefon under raster för att ha koll på eventuella bokningar.

Time care

Time Care pool

Bokning av arbetspass för vikarier Klicka här för att logga in

Time Care planering

Time Care Planering - Multi Access

Schemaläggning. Klicka här för att logga in

Kontakt

Bemanningsenheten
Måndag-fredag 6.45-14
Storgatan 41, Bromölla
0456-82 21 65
bemanningsenheten@bromolla.se

Pauline Jaldeheim
Rekryteringsspecialist
0456-82 20 99
(SMS 0709-17 12 19)
pauline.jaldeheim@bromolla.se

Dina Gustavsson
Bemanningschef
0456-82 21 50
(SMS 0709-17 11 50)
dina.gustavsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 april 2022