Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Fiberkabel på trumma

Belysning

Den offentliga belysningen är viktig, både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten. I Bromölla kommun finns belysning på många platser och det är olika aktörer som ansvarar för den. Här finns mer information om belysning, drift, ansvar och felanmälan.

Kommunens ansvar

  • Tekniska enheten ansvarar för gatubelysningen på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och torg på allmän platsmark

  • Tekniska enheten ansvarar också för belysningen på en del enskilda och statliga vägar

  • Vissa delar av gatubelysningen ansvarar Bromölla kommun inte för. Det gäller bland annat en del av sträckan i Edenryd/Valje samt Nymölla.

Gör en felanmälan

Det går inget automatiskt larm när en ljuskälla eller stolpe är trasig. Därför är vi glada om du hör av dig till oss och berättar när något inte fungerar.
Du hittar felanmälan längre ner på sidan.

Beskriv så utförligt som möjligt vilken gatubelysning som är släckt, eller har ett annat fel. Ange alltid gatuadress, som är obligatorisk i felanmälan.

Hur lång tid tar det

När vi tagit emot en felanmälan om en släckt gatlampa kan det dröja upp till en månad innan lampan tänds igen. Det beror på att kommunens entreprenör åtgärdar enstaka fel med cirka fyra veckors intervaller.

Det kan ta tid innan mer komplicerade fel åtgärdas. Felet kan ha orsakats av ett kabelfel eller också behöver entreprenören beställa material.  

Varför är det tänt mitt på dagen?

Om belysningen är tänd under dagtid betyder det oftast att kommunens entreprenör är ute och underhåller anläggningen. Det kan också vara något fel på anläggningen. 

Felanmälan

Felanmälan

Funkar inte gatubelysningen? Potthål? Trasigt lekredskap? Felanmäl direkt i systemet.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 november 2021