Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Edenryds kustled

Edenryds kustled

Edenryds kustled -"en frihetskänsla". Havet, vinden, det öppna beteslandskapet skapar en frihetskänsla. Lämplig för vandring

Edenryds kustled är en cirka 4,5 kilometer lång vandringsled utmed havet. Utanför kusten finns Skånes enda skärgård. Gula markeringar leder dig genom strandängar, betade av kor, får och hästar. 

Längs leden finns ett fint havsbad.

År 1812 reste professor Christian Molbech genom Sverige. Han kom från Sölvesborg och passerade en härlig bokskog. ”Men i en skarp och omild kontrast låg Skånes nakna sandiga strand på andra sidan bukten”. ”Den första gästgivaregården i Skåne är Gedenryd (Edenryd). Trakten är sandig, ofruktbar och besådd med stenar”. Om människorna skriver han: ”Blekingebornas munterhet, raskhet och käckhet finner man icke här, en mer flegmatisk och mild natur uttalar sig hos de senare, långsammare, utvärtes hövligare och icke mindre godmodiga skåningarna”.

Leden kan vandras från båda hållen. Parkering finns vid Tomsabo badplats i Edenryd. Dessutom går det utmärkt att koppla samman Edenryds kustled och Lilla Kungsleden för en längre vandring med härliga upplevelser.


Edenryds kustled – ”a feeling of freedom”

Suitable for hiking
The sea, the wind, the open landscape create a feeling of freedom.

Edenryd’s coastal hiking track is an approximately 4,5 km long track which runs along the coast. Just off the coast, is Skåne’s only archipelago. Yellow markings will lead you through meadows that are grazed by cows, sheep and horses. There is also a fantastic area where you can go for a swim in the sea.

In 1812, Professor Christian Molbech travelled to Sweden. He came from Sölvesborg and passed a wonderful beech forest. "But in direct and harsh contrast, Skåne’s naked sandy beach lay on the other side of the bay". "The first inn in Skåne is in Gedenryd (Edenryd). The area is sandy, unproductive and covered in stones". About the people he writes: "The people of Blekinge and their cheerfulness, swiftness and liveliness you will not find here, a more phlegmatic and mild nature would be better to describe the slower, seemingly more polite and no less good-natured people of Skåne".

The trail can be hiked in both directions. Parking is available at Tomsabo beach in Edenryd. It is also nice to connect Edenryds kustled and Lilla Kungsleden for a longer hike with wonderful experiences.

Översättning: Daccab

Kontakt

Sara Widesjö
Turismstrateg
0456-82 22 51
(SMS 0709-17 12 51)
sara.widesjo@bromolla.se

Bromölla turistinformation
Hermansens gata 22
Box 18, 291 25 Bromölla
0456-82 22 22
turistinfo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2016