Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Förskola och barnomsorg

Förskola och fritidshem

I Bromölla kommun finns åtta kommunala förskolor. 

Förskolan har två uppdrag, ett omsorgsuppdrag och ett pedagogiskt uppdrag. Omsorgsuppdraget innebär att vi på förskolan erbjuder god omsorg under tiden vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det pedagogiska uppdraget innebär att vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande och demokratiska värderingar samt utmana barnen och locka dem till lek och aktivitet för att främja deras utveckling och lärande.

Bromölla kommun har valt att satsa på en hög andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan och ser kompetensen som en garant för god kvalitet i verksamheten.

Vid förskolornas kompetensutvecklingsdagar och under semestern stänger förskolan sin ordinarie verksamhet, verksamheten samordnas med andra förskolor i kommunen. Kan inte vårdnadshavarna ordna tillsyn för sina barn under denna tid erbjuder vi plats på en annan förskola i kommunen. Det innebär att barnen får vara på en annan förskola och träffa annan personal. 

Förskolornas verksamhet samordnas/stängs under sommaren (v28 - v31) 

Under sommaren när många barn är lediga stänger förskolan sin ordinarie verksamhet, verksamheten samordnas med andra förskolor i kommunen. Det betyder att ditt barn tillfälligt får gå på en annan förskola under veckorna v28 - v31 och träffa annan personal. Ingen barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid erbjuds dessa veckor, Nattugglan har stängt v28 - v31.

Barnschema lämnas in senast 30 april. 

Information om Läsårstider

Kompetensutvecklingsdagar i förskolan

Barnschema för sommarsemestern v 28 - v31

Flytta hit med barn

Ska du flytta till Bromölla kommun och har barn som ska gå i förskola?

Läs mera på sidan Förskolor.

Information om IST Home Skola, den nya appen som ersätter InfoMentor

Från och med 2 maj börjar samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använda appen IST Home Skola. Appen gäller för vårdnadshavare som har barn placerade på förskolan och för vårdnadshavare som har fritidshemsbarn placerade på Nattugglan.

Vi rekommenderar att ni redan nu börjar registrera barnets schematider.

Det är ert ansvar som vårdnadshavare att registrera ert barns omsorgsbehov här. Tidsramen för schemaläggningen ska motsvara den tid då ert barn behöver omsorg på grund av att ni som vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande, föräldralediga, eller när barnet deltar i allmän förskola. Tiden för allmän förskola är kl. 8.00 till 11.00.

Som vårdnadshavare är det också ert ansvar att meddela förskolan om era barns frånvaro och ledighet via appen.

Här nedan hittar ni länkar till information samt vanliga frågor om appen:

Appen IST Home Skola, information Bromölla
Så här fungerar IST Home Skola
IST Home FAQ
Ladda ner från App Store
Ladda ner från Play Store

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sidan senast uppdaterad: den 25 juni 2024