Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Färdtjänst

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänsten i Bromölla kommun.

Har du särskilda behov och inte klarar att resa med allmän kollektivtrafik, alltså bussar och tåg, kan färdtjänst vara ett alternativ. Med särskilt tillstånd kan du bli beviljad färdtjänst. Du reser då med personbil eller specialfordon med serviceresor.

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Bromölla kommun. Skånetrafikens färdtjänstområde omfattar hela Skåne samt resor till och från angränsande kommuner. För resor utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken

Sidan senast uppdaterad: den 27 december 2021