Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elev på komvux

Litteraturlista

Klicka på länken nedan för att se litteraturlista för komvux kurser.

Litteraturlista

Classroom

På Bromölla komvux används Classroom som lärplattform.

Google Classroom - för nya elever - YouTube

Frånvaro 

Anmäls till expeditionen genom sms 0721-58 18 20

Digitala verktyg

Som elev på Komvux får du en skolmail och en inloggning till de datorer som kan lånas under lektionstid. Du får också tillgång till en inloggning till t ex inläsningstjänst (länk), appwriter, kunskapsmatrisen och AV-media.

Ledighet

Ledighet från skolan är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet. Enligt förordning om vuxenutbildningen får elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora luckor i utbildningen kvarstår.

Tänk på att andra myndligheter som är kopplade till din försörjning och/eller studiefinansiering kan ha ett annat regelverk än skolan. Kontrollera därför alltid med berörda myndigheter innan eventuell ledighet. 

Ansökan om ledighet inlämnas till expeditionen och beslut fattas av rektor.

Ansökan om ledighet

 

Inlogg på komvux

Inlogg på komvux

På vuxenutbildningen använder vi oss av Google Suite som studieplattform. Det betyder att du när du börjar hos oss får ett eget google-inlogg, en skolmail i google och tillgång till Google Classroom. Du får information om din skolmail när du börjar en kurs. Du använder skolmail för att logga in i Classroom. I Classroom hittar du all klassinormation. Till Classroom bjuds du in i av undervisande lärare. Dina inloggningsuppgifter börjar inte fungera förrän du är registrerad på en kurs på Bromölla komvux. Har du frågor så kan du maila: maria.garney@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 maj 2024