Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Arbetsplatsintegrerad utbildning för lärare – APILU

Arbetsplatsintegrerad utbildning för lärare – APILU

Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU) är en unik möjlighet att kunna studera till lärare och samtidigt fördjupa och tillämpa kunskaperna genom praktiskt arbete.

Om arbetsplatsen

Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.

Arbetsuppgifter

Bromölla kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad möjligheten till en arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningen innebär att du under det första året studerar med 125 procent studietakt på högskolan Kristianstad. Därefter kombinerar du högskolestudier på 75 procent med en anställning på 50 procent på en grundskola i Bromölla kommun och får lön under studietiden.

Från och med år 2 i utbildningen ska du studera två dagar i veckan, tre dagar i veckan arbetar du som lärare på en skola i Bromölla kommun. Detta är en unik möjlighet för dig med relevant arbetslivserfarenhet som vill bli behörig lärare! Det leder både till en ämneslärarexamen och flera års arbetslivserfarenhet från din studietid.

Ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

I din anställning blir din uppgift att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande pedagogisk verksamhet där ni planerar, genomför och utvärderar utifrån gällande styrdokument. Du leder, motiverar och inspirerar varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Att använda digitala verktyg ser du som en naturlig del i barns lärande. Du kommer att ha en mentor på arbetsplatsen under hela din anställning i Bromölla kommun.

Kvalifikationer

Under hela din studietid är du knuten till Bromölla kommun och ett nytt anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid högskolan Kristianstad. Från och med år 2 när du börjar arbeta, kommer din månadslön att vara 18 000 kronor per månad före skatt och du kan även ansöka om studiestöd från CSN.

Utbildningen omfattar totalt 270 hp och efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation. Du studerar i fem år och det ingår även studier under ett par sommarterminer.

Information om utbildningen finns på Högskolan Kristianstads webbplats. 

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du söka och uppfylla kraven för både anställning i Bromölla kommun och studier på högskolan Kristianstad.

Vi söker dig som:

 • Är duktig på att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer.
 • Är engagerad och entusiastisk med genuint intresse för skolans värld.
 • Har förmåga att skapa positivt klimat och stimulera inlärning.
 • Har förmåga att samverka och arbeta i grupp utifrån ett lösningsinriktat fokus.
 • Har förmåga till reflektion över eget lärande.
 • Grundläggande förmåga till ledarskap och kännedom om ledarens betydelse.

Arbetslivserfarenhet som obehörig lärare, pedagog, tjänst med ledarerfarenhet, barn och ungdomsledare inom förening eller annan likvärdig tjänst inom skolan är extra meriterande. För att bli antagen krävs också ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Detta är vårt erbjudande:

 • Du kan finansiera dina lärarstudier under 4 år av 5 år.
 • Under fyra av totalt fem år får du månadslön under hela året, även under loven.
 • Vi ger dig stöd i form av mentorskap.
 • Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.
 • En unik möjlighet att kunna förankra dina studier med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid högskolan.
 • Du kan ansöka om studiestöd från CSN.

Hur ansöker du?

Du måste ansöka till både högskolan och Bromölla kommun genom två separata ansökningar. Ansökan till utbildningen på Högskolan Kristianstad sker via antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2023.

Kontakt

Annica Clarin
Funktionschef/rektor
Storgatan 48
295 21 Bromölla
0456-82 20 88
(SMS 0709-23 31 49)
annica.clarin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 februari 2023