Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Samhällsbyggnadsutskott

Samhällsbyggnadsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

2023-2026
Samhällsbyggnadsutskott

Ledamöter

Peter A.W. Svensson (S) ordförande
Stig Gerdin (Alt) vice ordförande
Kerstin Ilk (S)
Sandor Szilagyi (M)
Morgan Jonsson (SD)

Ersättare

Jörgen Svensson (S)
Marianne Francke (S)
Mattias Åkerman (SD)
Andreas Nordberg (SD)
Daniel Ristovski (M)

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Peter A.W. Svensson (S) ordförande
Stig Gerdin (Alt) vice ordförande
 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla

Utskottet sammanträder en gång i månaden. Deras möten är inte offentliga men det finns möjlighet att ta del av kallelsen inför mötet.

Fattade beslut 

Här kan du ta del av beslut som fattats på samhällsbyggnadsutskottets möten

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Fysisk planering
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Kommunalteknik inkl. fastigheter
  • Renhållning
  • Räddning och skydd (inte myndighetsfrågor)
  • Miljö- och planering (inte myndighetsfrågor)

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 juni 2024