Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Dietist

Dietistens yrkeskompetens utgör en kombination av kunskap i näringslära, livsmedel, matlagning och näringsbehov i samband med hälsa och sjukdom. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för vårt välbefinnande och för en god hälsa.

Dietisten arbetar förebyggande för att främja ett hälsosamt åldrande, för att motverka undernäring och ohälsa/övervikt inom äldreomsorgen och LSS, samt att verka för matglädje och måltidsglädje.

Dietisten ingår i hemsjukvårdens team och arbetar med individuell nutritionsbehandling av enskilda vårdtagare.

I dietistens uppdrag ingår även förbättringsarbete och kompetensutveckling inom nutrition, mat, måltider, hälsa och livskvalitet.

  • Utbildning för personal.
  • Utveckling av material.
  • Implementering av metoder och verktyg inom mat och måltider.
  • Utveckling av kost- och nutritionsrutiner.
  • Verksamhetsstöd inom mat, näring och måltidssituation

Dietisten genomför regelbundet kvalitetsmätningar av måltider inom äldreomsorgen samt mätning av nattfasta på kommunens äldreboende. Inom äldreomsorgen är fokus inte enbart undernäring, utan också att alla vårdtagare ska erbjudas en kost för bästa möjliga livskvalitet.

Sidan senast uppdaterad: den 29 mars 2023