Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Boendestöd - ordinär bostad

Boendestöd kan erbjudas medborgare i Bromölla kommun. Boendestöd riktar sig till dig som behöver stöd i ditt vardagsliv.

Boendestödet är individuellt anpassat och är i huvudsak av handledningskaraktär för att så långt som möjligt tillgodose den enskildes behov. Boendestödjaren vägleder, motiverar och ger stöd utifrån struktur, träning och stöd.

Målsättningen är att ge den enskilde möjligheter att utveckla sina egna förmågor, att kunna leva ett självständigt liv i gemenskap med andra och att öka individens självbestämmande. Stödet bygger delaktighet och medverkan.

Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför bostaden.

Vad kan boendestöd exempelvis vara?

  • Stöd med att planera, genomföra och slutföra vardagssysslor och att hitta rutiner för detta.
  • Bryta isolering
  • Få stöd till att komma igång med aktiviteter
  • Stöd i kontakt med olika myndigheter

Vad kostar det?

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din handläggare eller socialsekreterare. Ansökan om insats enligt SoL
  2. Handläggare eller socialsekreterare gör en utredning om du kan beviljas insatsen eller inte. Du får ett skriftligt beslut. Handläggare eller socialsekreterare har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.

Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år
  • God man/Förvaltare

Vad händer sen?

En enhetschef ansvarar för att personal utför ditt boendestöd. Tillsammans med boendestödjare gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Boendestöd kan eventuellt övergå till hemtjänst om insatsen främst utgör varaktig praktisk hjälp i hemmet och närmiljön. Bedömning om när insatsen boendestöd ska övergå till hemtjänst görs individuellt och i samråd mellan den enskilde, boendestödjaren och handläggaren. Orsaken till övergången kan bero på flera olika anledningar.

Kontakt

Handläggare - Individ och familjeomsorg, vuxen
Petra Stentagg
Socialsekreterare
0456-82 23 30
petra.stentagg@bromolla.se
Cecilia Ahlenius
Socialsekreterare
0456-82 25 34
cecilia.ahlenius@bromolla.se
Handläggare - Omsorg funktionsnedsättning  
Louise Lindskog
Handläggare
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se
Johanna Eliasson
Handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se
Handläggare - Vård och omsorg  
Ida Adelsbo
Biståndshandläggare
0456-82 23 40
ida.adelsbo@bromolla.se
Julia Nilsson
Biståndshandläggare
0456-82 21 73
julia.nilsson1@bromolla.se
Nellie Hallberg Lilja
Biståndshandläggare
0456-82 22 93
nellie.hallberglilja@bromolla.se
 
Stefan Andersson
Vårdplanerare
0456-82 21 60
stefan.andersson2@bromolla.se
Therese Lindstammer
Vårdplanerare
0456-82 25 22
therese.lindstammer2@bromolla.se
Enhetschef  
Rebecca Lundström
Enhetschef
0456-82 25 99
(SMS 0709-17 11 24)
rebecca.lundstrom@bromolla.se
 
Sidan senast uppdaterad: den 12 juli 2024