Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

För er säkerhet och trygghet som bor, verkar eller vistas i vår kommun finns två brandstationer, en i centralorten Bromölla samt en i norra kommundelen i Näsum.

Bromölla brandstations organisation består av både heltids-och deltidsanställda räddningsledare och administration. Räddningsstyrkan består av en styrkeledare och fem brandmän som är deltidsanställda. Inom fem minuter efter ett larm, ska styrkan vara på väg. Det finns fyra styrkor som har beredskap en vecka i taget. Totalt är vi 30 personer som ingår i Bromöllastyrkan.

Näsums organisation består av en styrkeledare och en brandman som är deltidsanställda. Inom fem minuter efter ett larm, ska styrkan vara på väg. Totalt ingår 10 personer i Näsums organisation.

Om du vill besöka brandstationen i Bromölla eller Näsum, får du boka tid hos oss. Vi har möjlighet att ta emot studiebesök efter överenskommelse.

Vill du veta mer om vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman?
Läs mer i foldern Arbeta som deltidsbrandman

Är du intresserad av att jobba hos oss fyller du i Anställningsansökan räddningstjänsten

Se även MSB:s information om utbildningar

Kontakt

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
raddningstjansten@bromolla.se

Anders Haglund
Räddningschef
0456-82 20 67
(SMS 0709-17 14 67)
anders.haglund@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 september 2023