Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Smugglarrundan

Smugglarrundan

Smugglarrundan - "mellan hav och sjö".

Smugglarrundan är en 19 kilometer lång cykelrunda. Med cykel tar du dig genom bruksorten Bromölla och längs Edenryds Riviera där du slås av vackra vyer och rekreation i form av bad och vandring.

Intill den stora industrin i Nymölla rinner Skräbeån – ån som binder samman Ivösjön med havet. Skräbeån är ett av södra Sveriges bästa fiskevatten för sik. Vid Skräbeån finner du också Nymölla kvarn. För att vandra Kungsleden behöver man inte ta sig upp till Norrland – man kan istället vandra ”Lilla Kungsleden” i Bromölla, som går vackert längs Skräbeån mellan Bromölla samhälle och havsmynningen.

Någon kilometer västerut kommer du till det lilla samhället Gualöv där du kan göra en avstickare längs med byavägen till den gamla romanska kyrkan från 1100-talet. Väl på rundan igen skymtar du snart Ivösjön – Skånes största sjö. Här finns möjlighet till att stanna för en fika eller varför inte bada vid Strandängens badplats. Därefter cyklar du alldeles intill Ivösjön och möter kanalen innan du åter är i Bromölla samhälle. På väg in i centrum passerar du ortens storlekplats – här finns möjlighet att fördriva någon timme.

Ta bussen direkt ut på cykelleden!
Hitta hit med buss och tåg. (Ange Bromölla station/Bromölla busstation) Parkeringsmöjligheter finns både vid busstationen och tågstationen.


The Smuggler Tour –"between the sea and the lake"

The smuggler tour is a 19-km-long cycle trip. You cycle through the old mill town of Bromölla and along Edenryd’s Riviera, where you will find beautiful views and various activities, such as swimming and hiking. You will find places to eat and you can visit the pubs, or why not stay the night at one of the various B&Bs which are available along the route.

The River Skräbe runs adjacent to the major industrial area in Nymölla – the river that connects Lake Ivö with the sea. The River Skräbe is one of southern Sweden’s best fi shing waters for whitefi sh. You will also find Nymölla Mill on the river. To hike along Kungsleden you do not have to travel up to Norrland! Instead, you can walk the “Little Kungsleden”, in Bromölla, which is very picturesque and runs alongside the River Skräbe, between community of Bromölla and the marine estuary.

A few kilometres west and you will be in the small community of Gualöv, where you can make a detour along Byavägen to the old Romanesque church from the 1100s. Once you are on the cycling track again, you will soon be able to see Lake Ivö – Skåne’s largest lake. Here you will have an opportunity to stop for a snack or even a swim at the Strandängen bathing area. You can then continue on your journey and soon you will be right next to Lake Ivö, where you will meet the canal before you are back in Bromölla. On the way into the centre you will pass the town’s biggest playground – where you will certainly be able to pass an hour or so.

Take the bus directly to the cycle route!
Travel here with train or bus (Choose Bromölla station/Bromölla busstation) Parking available both close to the train and bus station.

Översättning: Daccab

Kontakt

Sara Widesjö
Turismstrateg
0456-82 22 51
(SMS 0709-17 12 51)
sara.widesjo@bromolla.se

Bromölla turistinformation
Hermansens gata 22
Box 18, 291 25 Bromölla
0456-82 22 22
turistinfo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 maj 2021