Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Hissar och andra motordrivna anordningar

Plan- och bygglagstiftningen ställer krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar. Kontrollen ska säkerställa att anordningen uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa och ska utföras av ett fristående besiktningsorgan.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Fastighetsägaren ska också se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa gång.

Med motordrivna anordningar avses:

  • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar,
  • andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods till exempel rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar
  • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, till exempel garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar, och
  • motordrivna anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning, till exempel stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

Med motordrivna anordningar avses inte:

  • anordningar som är avsedda att användas endast yrkesmässigt av särskilt instruerad personal,
  • motordrivna portar och liknande som ingår i en maskinanläggning eller som utgör skydd mot tillträde till anläggningen, och
  • tivolianordningar, såsom karuseller, pariserhjul, berg- och dalbanor, bilbanor, vattenrutschkanor och liknande personförande eller personbärande anordningar för nöjesändamål.

Krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. De gäller också om myndighetsnämnden beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontrollen ska ske:

  • innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning,
  • med intervaller på minst sex månader och högst sex år, så kallad återkommande besiktning, eller
  • innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats, så kallad revisionsbesiktning.

Vem utför kontrollen?

Kontrollen sker genom besiktningar av fristående besiktningsorgan, det vill säga ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Besiktningsorganet ska utfärda ett protokoll över besiktningen och lämna ett exemplar av protokollet till den som äger eller annars ansvarar för anordningen. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet även skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till myndighetsnämnden.

Tillsyn

Tillsynen över att reglerna följs ligger i Bromölla kommun på myndighetsnämnden.

Protokoll med eventuella brister skickas till:
Bromölla kommun
Myndighetskontoret/Byggnadsavdelningen
Box 18
295 21 Bromölla

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020