Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Livsmedelskontroll

Offentlig livsmedelskontroll innebär att en myndighet kontrollerar att företaget uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet. Kontrollen utförs regelbundet och kontrollernas omfattning står i proportion till riskerna i den verksamhet som kontrolleras.

I Bromölla kommun är det myndighetsnämnden som ansvarar för kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen. Det är kommunens miljöinspektörer som du möter vid kontrollerna, som oftast sker i form av oanmälda besök. Ibland bokar vi in en tid med dig som driver verksamheten, och även provtagning av livsmedel förekommer. Dessa besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För sådan extra offentlig kontroll tar vi ut en separat avgift.

Vid besöken kontrolleras att verksamheten fungerar på ett bra sätt, t ex genom kontroll av att maten förvaras på ett bra sätt och i lämplig temperatur, samt att det är rent och snyggt i lokalerna. Det är alltid livsmedelsföretagarens ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

Avgifter

Det är företagen som betalar livsmedelskontrollen i Sverige, genom så kallade kontrollavgifter till den myndighet som kontrollerar dem. Riksdag och regering beslutar hur kontrollen ska finansieras och Livsmedelsverket eller enskilda kommuner kan inte frångå reglerna.

Hur hög avgiften ska vara beror på hur lång tid det tar att kontrollera företaget - förberedelser, genomförande och efterarbete - samt den timtaxa som kommunen har fastställt. Antal timmar som kontrollen hos ett företag bedöms behöva, står i proportion till riskerna i verksamheten, och hur väl företaget förebygger riskerna och följer lagstiftningen.

Rådgivning inom livsmedelskontrollen information från Tillväxtverket och Livsmedelsverket

Livsmedelskontroll - Livsmedelsverket

Kontakt

Per Enberg
Miljöinspektör
0456-82 23 55
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 maj 2018