Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Boende i diskussion med Anders Wanstadius, chef för tillväxt och utveckling, och kommunalråd Jenny Önnevik (S).

Byaträff Ivetofta/Allarp/Norreskog 2017

Torsdag den 12 oktober var det Byaträff för boende i Ivetofta, Allarp och Norreskog. Ca 30 personer - boende, politiker och tjänstemän - träffades i matsalen på Tunnbyskolan.

Temat för årets byaträffar är attraktionskraft. Under kvällen skrev deltagarna ner vad de är riktigt stolta över på sin ort, men även förslag på vad som kan göras för att öka attraktionskraften. Här är en sammanställning på vad som diskuterades och skrevs ner.

Vad är du riktigt stolt över:

 • Kommunen! Nu händer det saker i Bromölla (badplatser, Ivöstrand)
 • Bra utomhusmiljö
 • K-G Paulssons anläggning vid E22:an är en prydnad för Bromölla
 • Skötseln av rastplatsen vi Levrasjön är superbra
 • Naturen
 • Närheten till naturen
 • Bra vatten
 • Många fritidsaktiviteter
 • Ivösjön
 • Ryssberget
 • Sparbankshallen
 • Informationen (tidningar, möten, näringslivsenheten)
 • Ivöstrand
 • Arrangemangshallen plus allt runt omkring
 • Maxi-rondellen är mycket bra och dessutom snygg

Hur kan vi stärka vår attraktionskraft?

 • Vem ansvarar för renhållningen längs väg 116? Skräpigt så man skäms, sorgligt!
 • Bättre underhåll av Allarpsvägen
 • Skylt vid vägskäl som visar "Allarp"
 • Vatten och avlopp till Allarp
 • Bilar parkerar på Allarpsvägen så det är svårt att komma fram, i synnerhet för räddningsfordon
 • Mindre barngrupper på förskolan
 • Skötsel av gräs på vändplatsen vid Kronoparksvägen 50
 • Utanför Kyrkängens förskola måste personalen ofta plocka cigarettfimpar och ölburkar på måndagsmorgonen
 • Hastighetskontroll utanför Kyrkängens förskola
 • Det behövs en skylt på Kyrkängens förskola om hur man kör in på parkeringen. Infart från två håll vilket leder till incidenter.
 • Bygg mer! Marknadsför hemsidan mer!
 • Informationsskylt på simhallen på fler språk
 • Cykelväg till Allarp
 • Rondell vid Ågatan-Tiansvägen (vid busstationen)
 • Flytta Ifö! Bygg om fabriken till galleria och bostäder (skola och simhall)
 • Nyanlagd stig i norreskog behöver städas upp
 • Fler aktiviteter i arrangemangshallen
Sidan senast uppdaterad: den 18 oktober 2017