Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Avfallstrappan. Foto: Avfall Sverige

Avfallstrappan

Ta ett kliv i avfallstrappan och hjälp till att minska sopberget. Genom att konsumera smartare kan du minska sopberget och samtidigt spara pengar. Ju högre upp i trappan vi är, desto bättre för både miljön och för plånboken!

EU har beslutat om en avfallstrappa som styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Genom att konsumera smartare kan du minska sopberget och samtidigt spara pengar. Ju högre upp i trappan vi är, desto bättre för både miljön och för plånboken!

  1. Förebygga: I första hand ska vi skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.
  2. Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.
  3. Materialåtervinning: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel.
  4. Energiåtervinning: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. 
  5. Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.
Sidan senast uppdaterad: den 20 februari 2019