Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Törnsångarens förskola

Törnsångarens förskola

Välkommen till Törnsångarens förskola!

Törnsångarens förskola ligger i östra delen av Bromölla. Vi har en stor härlig gård som vi använder dagligen men vi har också nära till naturområdet Branthalla, som vi gärna använder till aktiviteter bland våra förskolebarn. 

Vi har organiserat förskolans avdelningar så att vi har tre småbarnsavdelningar (Nasse, Lilla Ru, Kanin) samt tre storbarnsavdelningar (Ior, Nalle Puh, Tiger). Detta innebär att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin förskoletid.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Törnsångarens verksamhet grundar sig (förutom Läroplan för förskolan, LpFö , barnkonventionen samt utbildningsverksamhetens visionsdokument) även på våra ledord ” jag vill, jag kan, jag vågar”. 

På Törnsångarens ska barnen uppleva

 • Trygghet genom att få vara sig själva och där alla tillåts att vara olika
 • Glädje genom att vara tillsammans med andra

 På Törnsångaren är pedagogens roll att

 • Vara engagerad, lyhörd och närvarande med barnen
 • Vara en förebild
 • Se barnens möjligheter och förmågor
 • Vara flexibel och möta barnen utifrån varje barns egna förutsättningar
 • Skapa ett bra och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar

 Pedagogen ska stimulera barnens

 • Nyfikenhet, intresse och lust att lära
 • Tro på sin egen förmåga och kompetens

 Pedagogen gör detta genom att

 • Erbjuda lustfyllda aktiviteter
 • Skapa kreativa lärmiljöer
 • Grunda sunda vanor
 • Respektera varandra både barn och vuxna

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandlingTörnsångarens förskola 2024

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Förskola på obekväm arbetstid

På förskolan finns även kväll/natt och helgverksamhet, avd Nattugglan. Det innebär att vi tar emot barn som är i behov av omsorg på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Denna verksamhet tar emot både förskolebarn och fritidshemsbarn.

 

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Törnsångarens förskola
Folkets Husgatan 63, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Camilla Grahn
Samordnare
0709-23 30 90
camilla.grahn@skola.bromolla.se

Lisa Sandberg
Rektor
0456-82 22 24
(SMS 0709-17 12 24)
lisa.sandberg@bromolla.se

Linda Dolk
Specialpedagog
0456-82 23 64
(SMS 0709-17 10 91)
linda.dolck@skola.bromolla.se

Nasse
0456-82 22 62
(SMS 0709-17 11 81)
tornsangaren.nasse@skola.bromolla.se

Nalle Puh
0456-82 22 41
(SMS 0709-17 11 86)
tornsangaren.nallepuh@skola.bromolla.se

Tiger
0456-82 25 46
(SMS 0709-17 11 88)
tornsangaren.tiger@skola.bromolla.se

Ior
0456-82 26 50
(SMS 0709-17 11 74)
tornsangaren.ior@skola.bromolla.se

Kanin
0456-82 21 38
(SMS 0709-23 30 76)
tornsangaren.kanin@skola.bromolla.se

Lilla Ru
0456-82 25 95
(SMS 0709-23 30 78)
tornsangaren.lillaru@skola.bromolla.se

Nattugglan
0456-82 23 89
(SMS 0709-23 30 77)
tornsangaren.nattugglan@skola.bromolla.se

Köket
0456-82 26 95
(SMS 0721-58 18 62)

Sidan senast uppdaterad: den 8 maj 2024