Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Djur som inte är sällskapsdjur

Husdjur ska skötas på ett sånt sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende. I Bromölla kommun krävs det tillstånd om du vill ha vissa djur som häst, gris, ko, får, get eller höns inom detaljplanerat område. Detta för att undvika problem.

Handläggning av en ansökan är avgiftsbelagd, se Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken mm

Tillståndplikt föreskrivs i de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2019