Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Renhållning och snöröjning

Renhållning och snöröjning

Kommunteknik ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator samt skötsel av parkområden, gräsytor, gång- och cykelvägar samt sommar- och vinterunderhåll av enskilda vägar. Läs mer om när, var och hur vi sköter kommunens gator och vägar.

Sopning av gator

Kommunens gator och vägar sopas en gång på våren och en på hösten. Vissa sträckor med speciella typer av växtlighet intill sopas oftare. Det gäller även gång- och cykelvägar. Kommunen är väghållare i centrala Bromölla, Råby, Nymölla, Valje (söder om Blekingevägen) och Edenryd.

Vinter och halka

Vinter betyder ofta snö och halka. Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjas halkbekämpning direkt. Vi snöröjer i den här prioriteringsordningen:

  • Till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar
  • Matarvägar (tvärgator)
  • Villavägar

Snöröjning och sandning

Fastighetsägares ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångbanan utanför fastigheten:

  • Ta bort ogräs och annan växtlighet
  • Sopa upp sand m.m.
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, är du som fastighetsägare befriad från snöröjningsskyldighet under tiden.

OBS! Postlådor, sopkärl och infarter är det fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Som fastighetsägaren ansvarar du också för att ta bort istappar och tung snö som kan falla från tak.

Detta räknas som gångbana

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. I det här sammanhanget är en gångbana inte nödvändigtvis en trottoar, utan det utrymme som behövs för fotgängare.

En gångbana är är det utrymme på gatan som behövs för fotgängare.

Du sköter om trottoaren (gångbanan)

Gångbanan utanför din fastighet ska vara ren och snygg och det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på.
Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.

Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Reglerna omfattar även obebodda fastigheter. Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.

Vi ansvarar för gatan

Kommunteknik sköter om vägar, gator, torg och andra allmänna platser. Vi ansvarar också för trottoarernas beläggning av grus, plattor, asfalt och liknande.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 december 2023