Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Dalaskolan Norras fritidshem

Det finns fyra fritidshemsavdelningar som tar emot elever efter skoldagens slut, Delfinen, Bläckfisken, Skattkistan och Piraten. Fritidshemmen håller öppet från klockan 6:00 till kl 18:30. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler på morgon och eftermiddag. På fritidshemmen vill vi skapa en kreativ och variationsrik fritid för eleverna. Vi vill att de ska få goda kamratrelationer, få känna trygghet och gemenskap och få träna på tillit och respekt för den vuxne.

Varje vecka gör vi utflykter i vår närmiljö och ibland tar vi matsäck med oss. Vi tränar rörelse i Branthallen, på fotbollsplanen och skolgården. I temaarbeten får eleverna arbeta skapande i bild och form. Övriga inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik och rytmik och naturligtvis spel och pyssel.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. 

Vårdnadshavare med barn i fritidshem på obekväm arbetstid, avd Nattugglan på Törnsångaren, ska registrera dessa aktuella schemtider i appen IST Home Skola.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Kontakt

Dalaskolan Norra
Folketshusgatan 62
Box 18, 295 21 Bromölla

Carina Lagergren
Skoladministratör
Dalaskolan Norra/ Dalaskolan Södra
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Esra Öztürk
Rektor
0456-82 21 62
(SMS 0709-23 30 02)
esra.ozturk@bromolla.se

Bläckfisken
0456-82 23 82
(SMS 0709-23 31 23)

Delfinen
0456-82 21 68
(SMS 0709-23 31 24)

Skattkistan
0456-82 22 87
(SMS 0709-23 31 26)

Piraten
0456-82 23 77
(SMS 0709-23 31 29)

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2016