Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Professionsutvecklingsdagar i förskolan

Viktig information till vårdnadshavare angående utvecklingsdagar i förskolan Lå 2023 - 2024

I Läroplanen i förskolan 18 står: Rektorn har ett särskilt ansvar för att…

”Förskollärare, barnskötare och övrig personal kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” (ur läroplan för förskolan, s.16)

Vi har fyra professionsutvecklingsdagar per år i förskolan i Bromölla kommun. Dessa ligger fördelade på två dagar under hösten och på två dagar under våren. Under utbildningsdagarna har vi kompetensutbildning, vilket är en betydelsefull del i att utveckla och förbättra förskolorna. Dessa dagar håller förskolan stängt, men förskoleplats kommer att erbjudas till de som har omsorgsbehov. De fyra utbildningsdagarna är:

Utvecklingsdagar förskolan
Måndag 25 september 2023
Måndag 30 oktober 2023
Måndag 8 januari 2024
Onsdag 8maj 2024


Sidan senast uppdaterad: den 22 augusti 2023