Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bostadsanpassning

Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa sin bostads fasta funktioner så att den fungerar bra och ger möjlighet att leva ett självständigt liv i eget boende.

Vad omfattar bidraget?

Bostadsanpassningsbidraget omfattar i princip alla fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar (till exempel att man har svårt för att gå, att minnas eller har en utvecklingsstörning). Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Olika villkor för att få bidraget

För att få bidraget måste en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.

Det finns fler villkor för bidraget. Vill du ha mer information läs gärna i foldern Bostadsanpassningsbidrag eller kontakta oss.

Sidan senast uppdaterad: den 6 november 2019