Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Politik och demokrati

Kommunen styrs av politiker som väljs av röstberättigade medborgare i kommunen. Val genomförs vart fjärde år. Under mandatperioden (perioden mellan två val) beslutar politiker om hur de gemensamma resurserna ska användas. Medborgarnas uppfattningar och synpunker är viktiga även mellan valen och det finns flera möjligheter att göra sin röst hörd. I det här avsnittet kan du läsa mer om det.

Sök politiker

Sök din politiker

Här kan du söka efter politiker, parti, nämnd eller styrelse. Sök politiker

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2021