Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Klippa häck

Häckar, träd och buskage

För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Häckar, buskar eller annat som växer ut från en tomt får inte skymma sikten. Växterna får inte heller växa ut över gång- och cykelbanor.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det innebära att du hålls ansvarig om en olycka inträffar. Så här säger Plan- och bygglagen (8 kap 15 § första stycket) "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Du som fastighetsägare har även ansvar att klippa trädgrenar och buskar som växer runt en stolplykta eller stolplucka ifall de förhindrar ljus från att belysa gatan eller försvårar att öppna stolpluckan.

Om du inte klipper trädgårdshäcken eller trädgrenarna när kommunen i brev säger till dig, har vi rätt att beskära häcken på din bekostnad.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter från hörnet längs tomtgränsen och in på uppfarten.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att trafiken kan passera under växterna utan problem. 

För att trafikanter ska kunna passera behövs en fri höjd på minst

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelväg
  • 4,6 meter över körbana.

Grenar som hänger längre ned över gatan ska du såga av.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör du placera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planeringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, vilken klimatzon du befinner dig i, jordens struktur och skötseln. På plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar din trädgård och skötselråd.Häckplantor


Kommunens ansvar gång- och cykelvägar

Kommunen ansvarar för att gång-och cykelbanor är trafiksäkra.


Informationsblad med illustrationer (pdf)

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 maj 2024