Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Vissa köldmedier innehåller fluorerade växthusgaser (f-gas) som påverkar klimatet negativt. Du som är operatör över en köldmedieanläggning ska följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats 

Information till dig som operatör

Installation
Skicka in en anmälan till myndighetsnämnden i god tid innan installation. Detta gäller om du ska installera eller konvertera en utrustning med en köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Välj utrustning med minsta möjliga miljöpåverkan. Ta hänsyn till energieffektivitet, buller, köldmedietyp och mängd.

Tänk på att det från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

  • Installera stationär kyl- och frysutrustning med köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer.
  • Vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Anlita certifierade tekniker och företag
Installation, service, underhåll, reparation och nedmontering av utrustning med f-gas ska göras av certifierad person och certifierat företag. Läckagekontroll får endast genomföras av certifierad person.

Uppgifter om vilka företag och personer som är certifierade kan du få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB)

Läckagekontroll
För en utrustning som innehåller köldmedier med 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska läcksökning göras av en certifierad kontrollant med jämna mellanrum. Du kan beräkna utrustningens innehåll av koldioxidekvivalenter på Allt om F-gas Anläggningskollen. Kontrollerna ska utföras med följande frekvens:

  • 5 ton eller mer men mindre än 50 ton - 12 månader
  • 50 ton eller mer men mindre än 500 ton - 6 månader
  • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer - 3 månader

För utrustning med läckagevarningssystem monterat får intervallet för läckagekontroll dubblas.

Hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter är undantagna kravet på periodisk läckagekontroll.

Årlig rapportering
Om du har en anläggning med sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium som omfattas av kraven på läckagekontroll, ska du lämna in en årlig rapport. Vad årsrapporten ska innehålla framgår av Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Årsrapporten ska lämnas in till myndighetskontoret senast den 31 mars varje år. Om du inte skickar in rapporten eller om den kommer in för sent får du betala en miljösanktionsavgift.

Information till dig som arbetar med AC-utrustning i fordon
Utför ni reparationer, service eller installationer av AC-utrustning i fordon? Då behöver ert företag ha ett företagscertifikat och arbetet får endast utföras av certifierad personal.  Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar till exempel ca 3,5 kg HFC-134a) får arbetet göras under ledning av certifierad personal. All personal som återvinner/avtappar köldmedier ska ha ett utbildningsintyg.

I praktiken innebär detta att till exempel en bilverkstad, där alla ska kunna utföra ingrepp i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar, kan ha en person som är certifierad om övrig personal har utbildningsintyg. Detta förutsätter att den certifierade personen finns på plats i verkstaden när arbetena utförs. Därtill behövs ett företagscertifikat.

Kontakt

Anders Grundkvist
Miljöinspektör
0456-82 24 24
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 januari 2024