Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Kontakt

Carina Christensen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0456-82 23 42
carina.christensen@bromolla.se

Maria Nilsson
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)
0456-82 21 48
maria.nilsson@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 februari 2023