Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elevhälsa

Elevhälsa finns för alla elever.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoarbetet är främst inriktat på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

I Bromölla kommun finns ett centralt elevhälsoteam som består av skolsköterskor, psykolog, kuratorer, förskolekonsulent/särskolesamordnare och specialpedagog.

Barn- och elevhälsoplan

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Maj Sjögren
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
maj.sjogren@bromolla.se

Ottilia Gustafsson
Kurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
ottilia.rothgustafsson@bromolla.se

Petra Jeppsson
Skolkurator
Alvikenskolan
0709-23 31 09
petra.jeppsson@bromolla.se

Emma Larsson
Kurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 0721-66 31 99)
emma.larsson@bromolla.se

Mia Lavedal
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 20 86
(SMS 0709-17 10 18)
mia.lavedal@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alvikenskolan
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Kerstin Persson
Skolsköterska
Humleskolan
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
kerstin.persson2@bromolla.se

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Edenryd skola, Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Emelie Håkansson
Skolsköterska
Gymnasieskolan 1912
emelie.hakansson@bromolla.se

Christer Nilsson
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Marii Nurmi
Specialpedagog (inriktning) tal & språk
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Kajsa Stína Albertsdottir
Språkpedagog
0456-82 22 90
kajsastina.albertsdottir@bromolla.se

Åsa H Sturk
Mottagningsansvarig för anpassad grund- och gymnasieskola
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 augusti 2021