Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tyck till om skola och förskola

Din åsikt är viktig
Du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan med intresse i förskola,  grundskola, gymnasiet eller komvux kan lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten. Möjligheten att lämna klagomål på utbildningen finns reglerad i Skollagens 4 kapitel 8 §. Enligt denna ska varje huvudman ha skriftliga rutiner för hur man hanterar klagomål.

Vårt mål är att erbjuda god kvalitet i våra verksamheter. Synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. När du berättar vad du inte är nöjd med får vi möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Olika sätt att framföra synpunkter eller klagomål
1) Genom kommunens gemensamma synpunktshantering här på sidan

2) Genom skriftliga synpunkter och klagomål till personal på förskola eller skola, rektor eller verksamhetschefen för Utbildning.

När får jag svar?
Vår målsättning är att besvara inkomna synpunkter inom tio arbetsdagar. Vill du ha återkoppling måste du uppge namn och kontaktuppgifter. Du får självklart även kontakta oss anonymt.

Dina synpunkter blir allmän handling
Synpunkter som kommer in till Bromölla kommun via det här formuläret registreras som en allmän handling. Med det menas att allmänhet och massmedia kan begära ut och ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Information och samtycke kring hantering av personuppgifter
Jag godkänner att Bromölla kommun behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna utföra den här tjänsten.

Läs mer om hur Bromölla kommun behandlar dina personuppgifter.


Lämna din synpunkt

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna
Sidan senast uppdaterad: den 1 mars 2023