Omledning av E22 via nybyggd lokalväg

27 november 2023

Från och med 29 november 2023 kommer västergående trafik på E22 ledas om via nybyggd lokalväg 2080 mellan Gualöv och Bäckaskog i kommunerna Kristianstad och Bromölla. Här kommer trafiken att gå till och med slutet av 2024 med nedsatt hastighet till 70 km/h.

Underhållsarbete påverkar gatubelysningen på Storgatan

24 november 2023

Arbete med förstärkning av lågspänningsnätet, byte av kabelskåp samt förläggning av ny gatubelysningskabel med nya fundament och belysningsstolpar utförs vid Ekstigen, Granstigen och Björkstigen. Under tiden arbetet utförs är delar av gatubelysningen i början av Storgatan släckt.

Påverka ungdomsverksamheten i Leader Östra Skåne

14 november 2023

ar är du som är intresserad av utveckling på landsbygden, driven och full av idéer? Du som är mellan 15 och 25 år och bor i Bromölla kommun? Vi behöver din hjälp att engagera andra unga i östra Skåne!

Leadar Östra Göinge

Kommuninfo november

10 november 2023

Här kan du läsa månadens Kommuninfo som PDF. Kommuninfo utkommer 10 gånger per år och publiceras som ett uppslag i Kristianstadsbladets Bromölla-edition. Tidningen delas då ut till samtliga hushåll i kommunen utan kostnad.

Inrapportering av olja och oljeskadade djur

3 november 2023

Personal från Bromölla kommun gör varje dag nedslag längs med kommunens kust för att på plats undersöka om det finns några spår av olja eller oljeskadade fåglar. Dock har vi ingen möjlighet att bevaka hela kuststräckan och ser därför en stor vinning i att ha er medborgare delaktiga i detta arbete.

Inrapportering av olja och oljeutsläpp

Sugen på att hitta på något kul efter skolan?

25 september 2023

Fritidsbanken After school ger sig ut på turné i höst. Vi öppnar upp kommunens idrottshallar för alla låg- och mellanstadieelever som vill röra på sig och träffa kompisar.

Fritidsbanken After school ger sig ut på turné i höst. Vi öppnar upp kommunens idrottshallar för alla låg- och mellanstadieelever som vill röra på sig och träffa kompisar.

Bli deltidsbrandman i Bromölla

15 september 2023

I jobbet som deltidsbrandman gör du skillnad på riktigt. Förutom att rädda liv och hjälpa till i samhället ingår du i en gemenskap hos räddningstjänsten. Du får en värdefull utbildning med regelbundna övningar och träning samt extra inkomst. Vi behöver fylla på vårt team. Välkommen att höra av dig!

Bli deltidsbrandman i Bromölla