Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Befolkning, arbete, statistik

Här hittar du statistik om befolkning, förvärvsarbete och näringsliv.

Ett smakprov av statistik i Bromölla kommun

  • Totalarean är 197,14 km² fördelat på 162,48 km² landareal, 22,78 km² inlandsvatten och 11,87 km² havsvatten.
  • Här finns 12 633 invånare per den 31 december 2022, och av dem bor knappt 8 000 i centralorten Bromölla.
  • 86 % i åldrarna 20–64 år förvärvsarbetar (2021).

Snabb koll på Sveriges kommuner

Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Via Statistiska centralbyråns (SCB) jämförelsedatabas Kommuner i siffror kan du titta på hur det ser ut i en kommun eller jämföra en kommun med en annan. 

I SCB:s Statistikdatabas kan du själv ta fram den statistik som du är intresserad av.

Befolkningsstatistik per tätort

Tätorterna hade följande befolkningsmängd den 31 december 2021. Föregående års siffra finns inom parentes.

Tätorterna hade följande befolkningsmängd den 31 december 2022. Föregående års siffra finns inom parentes.

  • Bromölla - 7996 invånare (7984)
  • Gualöv - 501 invånare (514)
  • Nymölla - 250 invånare (250)
  • Näsum - 1041 invånare (1051)
  • Valje - 682 invånare (670)
  • Övriga områden - 2143 invånare (2165)
  • Restförda - 20 (16)

Medborgarundersökning

Bromölla kommun deltar vartannat år i SCB:s medborgarundersökning. Invånarna svarar då på en enkät om hur de tycker det är att bo och leva i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter samt vad de anser om sina möjligheter till inflytande. 

Resultaten från medborgarundersökningarna publiceras i SCB:s Statistikdatabas

Inom näringslivet i Bromölla kommun görs olika undersökningar. Resultaten av dessa kan du ta del av under Fakta om näringslivet.

Jämför Bromölla kommun med andra kommuner

Hur står sig Bromölla i förhållande till andra? I Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan du jämföra kostnader, kvalitet och resultat för områdena företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola samt socialtjänst.

I Kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa verksamheterna från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kontakt

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 mars 2023