Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Man i skylift som lagar gatubelysning

Felanmälan

Funkar inte gatubelysningen? Potthål i gatan? Trasigt lekredskap? Problem med snöröjning? Via kommunens system för felanmälan kan du enkelt anmäla problem med kommunala gator och vägar, gång- och cykelbanor, parker, naturområden eller lekplatser.


Appen Felanmälan Bromölla kommun

Vår app för felanmälan finns för både Iphone och Android.

 


Vilka uppgifter behöver jag lämna?

  • Beskriv felet kortfattat men tydligt
  • Ange var felet är (t ex gata, torg, park)
  • Ange dina kontaktuppgifter (namn, e-post och/eller SMS) om du vill få besked när felet är åtgärdat. Det är inget krav.

Vi kanske känner till felet redan

I kartan som du når via registeringslänken ovan kan du se de ärenden som redan kommit in till oss. Finns det redan ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på ikonen, välja att få återkoppling på det ärende som redan finns registrerat istället för att göra en ny anmälan.

Personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ta hand om din anmälan, uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Här finns mer information om Bromölla kommun och personuppgiftsbehandling

Kontakt

Bromölla kommun
Besöksadress: Storgatan 48
Postadress: Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 december 2021